Обязательные данные

Название компании: Romania s.r.o.
Адрес: Zahradní 948/49, 360 01 Karlovy Vary
: 635 05 312
НДС: CZ 699 001 005
Údaj o zápisu ve veřejném rejstříku: C 6475 Krajský soud Plzeň
Executive head: Jana Voldřichová

Společnost zakládá do sbírky listin obchodního rejstříku zákonem stanovené dokumenty

Hotel Romania v Karlových Varech hodnocení