Povinné údaje

Název společnosti: Romania s.r.o.
Sídlo společnosti: Zahradní 948/49, 360 01 Karlovy Vary
: 635 05 312
DIČ: CZ 699 001 005
Údaj o zápisu ve veřejném rejstříku: C 6475 Krajský soud Plzeň
Jednatel: Jana Voldřichová

Společnost zakládá do sbírky listin obchodního rejstříku zákonem stanovené dokumenty.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Romania s.r.o.

Jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů (dále OÚ)?

Identifikační údaje: tituly, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, číslo OP resp. jiného dokladu totožnosti,

Kontaktní údaje: adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mail

Za jakým účelem jsou OÚ zpracovávány?

 • Plnění z uzavřených smluv a objednávek
 • Poskytování ubytování
 • Plnění zákonných povinností
 • Archivnictví
 • Vstupy do prostor firmy
 • Provozování ICT
 • Ochrana majetku

Jak dlouho jsou OÚ ve společnosti uchovávány?

Doba uchování osobních údajů se řídí příslušnou legislativou (daňová, účetní, Občanský zákoník, a další) minimálně však po dobu trvání obchodního vztahu.

Z jakých zdrojů jsou OÚ čerpány?

OÚ jsou získávány zejména od samotných subjektů údajů ( zákazníci, obchodní partneři, návštěvníci), od jednotlivých ubytovacích portálů a cestovních kanceláří.

Z důvodu bezpečnosti, ochrany majetku jsou ve společných prostorách společnosti instalovány kamery se záznamem. Záznam je uchováván na nezbytně dlouhou dobu a není zpracováván z jiného než uvedeného důvodu.

Kdo jsou zpracovatelé OÚ?

Zpracovatelem je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a ostatní společnosti skupiny Sokolovské uhelné.

Kdo jsou příjemci OÚ?

Příjemci vyplývající ze zákonných povinností a v nezbytné míře i další obchodní partneři (např. subdodavatelé) za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Romania a subjektem osobních údajů.

Jaká jsou práva subjektu údajů?

 • právo na informaci co, proč a v jakém rozsahu je o něm zpracováváno.
 • právo na opravu chybných údajů nebo jejich doplnění
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo na výmaz. Nejedná se o absolutní právo. Požadavku na výmaz nemusí být vyhověno ze zákonných důvodů nebo tam, kde je to technicky, časově a finančně neúměrně nákladné.

 

V případě, že Vám budou uvedená práva upřena, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů,

Jak uplatnit svá práva vyplývající z nařízení GDPR?

Každý subjekt, který hodlá uplatnit svá práva se může se svou žádostí obrátit:

Osobně:
ředitelka, hotel Romania
E-mailem:
gdpr@romania.cz
Datovou schránkou ID:
mz4chhv
Písemně
Romania s.r.o.
Zahradní 948/49
360 01 Karlovy Vary

Ve své žádosti musí subjekt uvést takové údaje, aby jej správce OÚ mohl ztotožnit a mohl tak jeho požadavku vyhovět.

Hotel Romania v Karlových Varech hodnocení