Jarní detox v Hotelu Romania

Aktuální informace o lázeňských pramenech

Nesouhlasíme s informacemi o karlovarských pramenech, které jsou nepravdivé a uvádějí klienty v omyl v některých informačních materiálech a publikacích.

Teplota zdejších minerálních pramenů dosahuje až 73,4 oC. Zatímco základní chemické složení všech výronů termy je téměř shodné, liší se jednotlivé prameny navzájem svou teplotou, obsahem volného rozpuštěného oxidu uhličitého, radioaktivitou a koncentrací vedlejších a stopových látek.

Balneologický institut Karlovy Vary, společně se společností Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech a Správa přírodních léčivých zdrojů – Ministerstvem zdravotnictví České republiky pověřený správce přírodních léčivých zdrojů Karlových Varů, doporučují všem hostům, aby se obraceli na zkušené lázeňské lékaře, protože jedině tito odborníci mohou na základě svých zkušeností a vesměs dlouholetých znalostí doporučit optimální způsob užívání karlovarské vřídelní vody (tj. pitnou kúru). Ordinace pitné kúry je záležitostí odbornou, doplněnou léty praxe a neustálým doplňováním znalostí v oblasti vnitřního lékařství, balneologie a s tím souvisejících dalších oborů.

Nelze tedy akceptovat laické rady, kdy rádoby odborníci radí, jaký pramen, na jakou diagnózu pít. Každý organismus je jedinečný a vyžaduje individuální přístup se zohledněním více faktorů (genetických, teritoriálních, souhrnu sekundárních diagnóz, osobnostních rysů atd.), což náleží do rukou odborníka a ne laika.

hlediska hydrochemického a genetického je chemismus karlovarských pramenů mimořádně komplikovaný, a tudíž i mimořádně zajímavý. V odborné terminologii jde o termální, hypotonickou, silně mineralizovanou minerální vodu typu Na-HCO3SO4Cl (alkalickou Glauberovou slanou, dle starší nomenklatury alkalicko-salinicko-muriatickou). Velkou roli v léčivém efektu užívání těchto vod má obsah farmakodynamicky účinných látek.

Zásadní informace o složení pramenů je možné dohledat na webu Referenčních laboratoří přírodních léčivých zdrojů – příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví ČR viz http://www.rlplz.cz/kvprameny.htm

Relevantní informace obsahuje též oficiálního turistický portál města Karlovy Vary, který je spravován Infocentrem města Karlovy Vary. Obsahuje podrobné informace o památkách, lázních, kultuře a ubytování a též o léčbě v Karlových Varech a indikacích či pitné kúře viz https://www.karlovyvary.cz/cs/co-se-zde-leci

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací o cookies..