Проверить наличие свободных мест

Обязательные данные

Name of company: Romania s.r.o.
Address: Zahradní 948/49, 360 01 Karlovy Vary
: 635 05 312
VAT: CZ 699 001 005
Údaj o zápisu ve veřejném rejstříku: C 6475 Krajský soud Plzeň
Executive head: Ing. Jaroslav Rokos, MBA

Společnost zakládá do sbírky listin obchodního rejstříku zákonem stanovené dokumenty

This website uses cookies. By using it you consent with it. More information about cookies..